Povrchová úprava

Naša firma si je vedomá, že povrchová úprava výrobkov je veľmi dôležitá pre samotnú životnosť a funkčnosť výrobku. Preto používane len kvalitné a overené materiály na povrchovú úpravu výrobkov s ohľadom na životné prostredie.

PRÍPRAVA PRED POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Základným predpokladom kvalitnej povrchovej úpravy, jej stálosti a životnosti je dokonalé očistenie povrchu oceľových prvkov od všetkých voľných alebo pevne uchytených nečistôt, mastnoty, korózie a pod. tkzv. predpovrchová úprava. Predpovrchová úpravu prevádzame na priebežnej otryskávacej linke, na ktorej za pomoci oceľového abraziva dosiahneme stupeň očistenia povrchu Sa 2,5.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Pre konštrukcie umiestnené v exteriéri s priamym vplyvom poveternostných faktorov.

Pre tento typ oceľových konštrukcií sú vhodné alkydové systémy, ktoré pri aplikácii vo väčších hrúbkach odolávajú poveternostným plyvom. Korózna odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 dosahuje hodnoty C2 a C3. Pre koróznu triedu C2-H (high) a C3-M (medium) sa používa systém 80 μm základného alkydového nástreku + 80 μm vrchného alkydového nástreku = 80 μm DFT (dry film thickness). Táto hrúbka náterov je vhodná pre oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia vo vonkajšom mestskom, prímorskom a priemyselnom prostredí.

Voľbou vhodného náterového systému je možné uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka na koróznu odolnosť . V závislosti od typu korózneho prostredia pôsobiaceho na oceľovú konštrukciu sa rozdeľujú náterové systémy:

Pre oceľové povrchy vystavené silným vplyvom počasia s požiadavkou na estetickosť a životnosť sú ideálne polyuretánové povrchy. Polyuretánová farba vytvára dobre umývateľný povrch s dobrým leskom a farebnou stálosťou. Pri tomto systéme tvorí základný náter farba na báze epoxidových živíc na ktorý sa nanáša vrchný náter s polyuretánovou bázou.

Uvedené typy náterov je možné aplikovať v celej škále farebných odtieňov podľa stupnice RAL.